نویسنده = بیات منش، بهرام
تعداد مقالات: 1
1. راهبردهای توسعه فناوری های پیشرفته در ایران

دوره 7، شماره 25، بهار 1384، صفحه 113-132

مهرداد بیات؛ بهرام بیات منش