نویسنده = سرداری زاده، امیر حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی زمینه‌های پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک در دانشگاههای برتر ایران و جهان

دوره 15، شماره 60، زمستان 1392، صفحه 135-173

سید رضا طباطبایی فخر؛ امیر حسین سرداری زاده