نویسنده = اسکندری جم، جعفر
تعداد مقالات: 1
1. بسته نرم افزاری تحلیل و مدلسازی مسائل مهندسی شامل فیزیکهای چندگانه

دوره 15، شماره 60، زمستان 1392، صفحه 117-134

مجتبی حقیقی یزدی؛ جعفر اسکندری جم