نویسنده = شمس مورکانی، غلامرضا
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی فرهنگ یادگیری دانشجویان رشته‌های فنی ـ مهندسی دانشگاه شهید بهشتی( قوّتها و ضعفها)

دوره 19، شماره 74، تابستان 1396، صفحه 97-127

زهرا معارفوند؛ غلامرضا شمس مورکانی؛ زهرا صباغیان