نویسنده = قیومی بیدهندی، مهرداد
تعداد مقالات: 1
1. دامنی پرگلْ اصحاب مدرسه را: تأملی در آورده‌های پیرنیا برای آموزش معماری ایران

دوره 14، شماره 56، زمستان 1391، صفحه 55-73

مهرداد قیومی بیدهندی؛ محمد مهدی عبدالله زاده