نویسنده = امانی، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه انعطاف پذیری استادان و یادگیری فعال دانشجویان

دوره 16، شماره 64، زمستان 1393، صفحه 39-57

مرضیه کریمی؛ غلامرضا جعفری نیا؛ مرتضی امانی