نویسنده = صمدی میارکلائی، حسین
تعداد مقالات: 2
2. تبیین ظرفیت بالقوه در توسعه دانشگاه کارآفرین با مطالعه‌ای در دانشگاه مازندران

دوره 19، شماره 75، پاییز 1396، صفحه 129-150

حمزه صمدی میارکلائی؛ حسین صمدی میارکلائی؛ کرم سینا؛ مسعود بسطامی