نویسنده = شیخان، ناهید
تعداد مقالات: 1
1. نقش شناسائی شاخصهای ارزیابی فناوری در توسعه آموزش های مهندسی

دوره 16، شماره 63، پاییز 1393، صفحه 25-38

ناهید شیخان؛ فیروز بختیاری نژاد