نویسنده = سامری، مریم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی چالش‌های برنامه درسی رشته مهندسی برق به‌منظور بازنگری و نوسازی

دوره 20، شماره 79، پاییز 1397، صفحه 1-25

کبری بحری گمچی؛ مریم سامری؛ جواد عبدلی سلطان احمدی