نویسنده = زارع خورمیزی، سعید
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی موانع تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مهندسان و کارآموزان حوزه‌ آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای کشور

دوره 20، شماره 79، پاییز 1397، صفحه 139-154

پوراندخت نیرومند؛ مرضیه ملااکبری؛ اکبر فرجی ارمکی؛ سعید زارع خورمیزی؛ حمیده قنبری