نویسنده = اسمعیل پور استکانچی، همایون
تعداد مقالات: 1
1. نقش و جایگاه فناوری اطلاعات در بخش ساختمان

دوره 1، شماره 4، زمستان 1378، صفحه 23-37

ابوالحسن وفایی؛ همایون اسمعیل پور استکانچی؛ قدرت الله قدیمی