نویسنده = شریعتی، فرهاد
تعداد مقالات: 1
1. آسیب‌شناسی آموزش‌های مهارتی بر مبنای الگوی سه‌شاخگی: مطالعه موردی استان کردستان

دوره 21، شماره 81، بهار 1398، صفحه 85-97

علی اکبر امین بیدختی؛ محمود نجفی؛ فرهاد شریعتی