نویسنده = امین بیدختی، علی اکبر
تعداد مقالات: 2
1. طراحی الگوی توسعه همکاری‌های دانشگاه فنی و حرفه ای با صنعت و جامعه

دوره 21، شماره 83، پاییز 1398، صفحه 113-131

سید احمد محمدی حسینی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ محمد علی نعمتی؛ علی محمد رضایی


2. آسیب‌شناسی آموزش‌های مهارتی بر مبنای الگوی سه‌شاخگی: مطالعه موردی استان کردستان

دوره 21، شماره 81، بهار 1398، صفحه 85-97

علی اکبر امین بیدختی؛ محمود نجفی؛ فرهاد شریعتی