نویسنده = غلام پور، میثم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش باورهای معرفت‌شناسی و نگرش نسبت به ریاضی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته مهندسی

دوره 20، شماره 79، پاییز 1397، صفحه 27-42

میثم غلام پور؛ محمد اکبری بورنگ؛ سیما قرآنی سیرجانی