نویسنده = حسن زاده للکامی، داود
تعداد مقالات: 1
1. کاربردی از هندسه جبری در بهینه‌سازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1398

داود حسن زاده للکامی