نویسنده = زارع بناد کوکی، محمد رضا
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل مزیت رقابتی تعاملات علمی بین‌المللی با استفاده از شاخص ضریب مکانی: مورد مطالعه تولیدات علمی مهندسی صنایع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1398

محمد رضا زارع بنادکوکی


3. کاربرد دروس مهندسی صنایع در توانمندسازی مدیران بخش صنعت

دوره 13، شماره 49، بهار 1390، صفحه 71-88

محمد رضا زارع بناد کوکی؛ محمد صالح اولیاء