نویسنده = شاکری، محمود
تعداد مقالات: 2
1. بررسی وضعیت مواد نو و کاربردهای آن در ایران و چند کشور جهان

دوره 13، شماره 49، بهار 1390، صفحه 131-151

محمود شاکری؛ سروش صادق نژاد لیموئی؛ حمید شهسواری علویجه


2. گوناگونی آموزشی مهندسی مکانیک

دوره 9، شماره 33، بهار 1386، صفحه 87-123

محمود شاکری؛ محمد حسین یاس؛ محمد محمدی اقدم؛ منوچهر صالحی