نویسنده = صلاحی مقدم، سهیلا
تعداد مقالات: 3
1. فضیلتهای اخلاقی فراموش شده درعلوم و مهندسی: نشرعلم

دوره 12، شماره 48، زمستان 1389، صفحه 51-63

سهیلا صلاحی مقدم؛ علی مقداری


2. آیا مهندسی و علوم‌ انسانی در دانشگاههای صنعتی ایران آشتی‌ناپذیرند؟

دوره 11، شماره 43، پاییز 1388، صفحه 1-12

علی مقداری؛ سهیلا صلاحی مقدم


3. علوم انسانی و هنر عواملی مؤثر و ضروری در آموزش رشته‌های مهندسی

دوره 9، شماره 33، بهار 1386، صفحه 73-86

علی مقداری؛ سهیلا صلاحی مقدم