نویسنده = حسینی هفشجانی، تورج
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین کارکرد سبکهای تفکر و پیشرفت تحصیلی میان دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تهران

دوره 12، شماره 47، پاییز 1389، صفحه 49-61

مهدی ابوالقاسمی نجف آبادی؛ فرهاد نظری فر؛ هادی کمالی؛ تورج حسینی هفشجانی