نویسنده = رضایی، الناز
تعداد مقالات: 1
1. اخلاق و تأثیر آن بر اثربخشی آموزش مهندسی در منابع انسانی دانشی

دوره 12، شماره 46، تابستان 1389، صفحه 99-117

اسداله نجفی؛ الناز رضایی؛ محمد حسن عبداللهی