نویسنده = خدا بخش پیر کلانی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. مهندسی چیست و یک مهندس کیست

دوره 12، شماره 45، بهار 1389، صفحه 35-55

پرویز دوامی؛ مریم خدا بخش پیر کلانی