نویسنده = بهرامی، محسن
تعداد مقالات: 2
1. نوآوری و دانشگاه

دوره 12، شماره 45، بهار 1389، صفحه 69-89

محسن بهرامی؛ نادر منتظرین؛ مجتبی مهرجویی؛ مسعود نیکخو؛ مهکامه طاعتی


2. ارزشیابی و آینده نگری دوره دکتری با اجرای نمونه در یک دانشکده مهندسی

دوره 11، شماره 41، بهار 1388، صفحه 1-30

محسن بهرامی؛ مسعود نیکخو؛ نادر منتظرین