نویسنده = پیر دشتی، محسن
تعداد مقالات: 1
1. لزوم ارائه واحد درسی مدیریت در رشته مهندسی شیمی

دوره 11، شماره 44، زمستان 1388، صفحه 37-49

محسن پیر دشتی؛ آرزو قادی؛ نسرین نور شاهی