نویسنده = فاطمی قمی، سید محمد تقی
تعداد مقالات: 1
1. سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری برای اندازه‌گیری و سیستم دینامیکی برای تحلیل بهره وری منابع انسانی دانشکار

دوره 11، شماره 44، زمستان 1388، صفحه 75-113

اسداله نجفی؛ عباس افرازه؛ سید محمد تقی فاطمی قمی