نویسنده = سام، عباس
تعداد مقالات: 2
1. ارائه الگویی برای آموزش مؤثر اخلاق مهندسی در دوره کارشناسی

دوره 11، شماره 43، پاییز 1388، صفحه 99-108

حمید خوشدست؛ عباس سام