نویسنده = حاجی آقا، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. طراحی ، ساخت و مقایسه آزمایشگاهی دو سیستم تأمین دایمی آب یک مخزن از قرن سوم هجری

دوره 11، شماره 42، تابستان 1388، صفحه 107-119

یوسف یاسی؛ حسین صالحی؛ ندا یوسفی؛ زهرا حاجی آقا؛ عاطفه بغدادی