نویسنده = سلیمی، محمد حسین
تعداد مقالات: 2
2. ارائه الگوهای موفق جهت تحقیقات و همکاری دانشگاه و صنعت در توسعه فناوری

دوره 9، شماره 33، بهار 1386، صفحه 159-175

منوچهر منطقی؛ محمد حسین سلیمی