نویسنده = ایلانلو، جمشید
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و ساخت ترازوی حکمت؛ ترازویی مکانیکی مربوط به سده پنجم

دوره 11، شماره 41، بهار 1388، صفحه 135-151

یوسف یاسی؛ جمشید ایلانلو؛ مرجان پدیدار؛ مریم میرزایی؛ مهسا سید عبداللهی