نویسنده = اصفهانی، ستاره
تعداد مقالات: 1
1. جام هوشمند از فناوریهای قدیمه ایران

دوره 10، شماره 39، پاییز 1387، صفحه 133-142

یوسف یاسی؛ ریحانه گلزاری؛ ستاره اصفهانی