نویسنده = جبه دار مارالانی، پرویز
تعداد مقالات: 3
1. درباره تجدید ساختار آموزش مهندسی برق در کشور

دوره 10، شماره 38، تابستان 1387، صفحه 29-40

پرویز جبه دار مارالانی؛ بابک نجار اعرابی


2. بررسی نظام علمی و پژوهشی کشور

دوره 10، شماره 38، تابستان 1387، صفحه 73-88

بابک توسلی؛ پرویز جبه دار مارالانی


3. آموزش مهندسی مکاترونیک در دانشگاه های کانادا

دوره 7، شماره 27، پاییز 1384، صفحه 23-46

پرویز جبه دار مارالانی؛ جواد فیض