نویسنده = صفوی، سید علی اکبر
تعداد مقالات: 1
1. کنترل و نظارت زمان حقیقی از طریق شبکه به کمک LabVIEW و MATLAB

دوره 10، شماره 38، تابستان 1387، صفحه 41-71

سید علی اکبر صفوی؛ مجتبی مستعلی؛ احسان کیخا