نویسنده = کیخا، احسان
تعداد مقالات: 2
1. کنترل و نظارت زمان حقیقی از طریق شبکه به کمک LabVIEW و MATLAB

دوره 10، شماره 38، تابستان 1387، صفحه 41-71

سید علی اکبر صفوی؛ مجتبی مستعلی؛ احسان کیخا


2. اولین آزمایشگاه مجازی و از راه دور ایران برای مهندسان کنترل: طراحی و اجرا

دوره 9، شماره 34، تابستان 1386، صفحه 57-76

علی اکبر صفوی؛ صبا صالحی؛ مهسا معتمدی؛ احسان کیخا؛ سید وحید نقوی؛ حسین غفاری