نویسنده = توسلی، بابک
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نظام علمی و پژوهشی کشور

دوره 10، شماره 38، تابستان 1387، صفحه 73-88

بابک توسلی؛ پرویز جبه دار مارالانی