نویسنده = عریضی، حمید رضا
تعداد مقالات: 2
1. اثر بخشی خطا بر روی خلاقیت و برنامه ریزی و تفکر مستقل از میدان دانشجویان رشته‌های ‌مهندسی

دوره 10، شماره 37، بهار 1387، صفحه 31-47

حمید رضا عریضی؛ آزاده عسکری؛ مریم السادات اخباری


2. اعتبار همزمان بین ابعاد شغلی و عملکرد با استعداد مهندسان شرکت اتومبیل سازی سایپا

دوره 9، شماره 34، تابستان 1386، صفحه 133-148

حمید رضا عریضی؛ منوچهر سلطانی؛ صولت امیری؛ نسیم سلطانیان