نویسنده = اخباری، مریم السادات
تعداد مقالات: 1
1. اثر بخشی خطا بر روی خلاقیت و برنامه ریزی و تفکر مستقل از میدان دانشجویان رشته‌های ‌مهندسی

دوره 10، شماره 37، بهار 1387، صفحه 31-47

حمید رضا عریضی؛ آزاده عسکری؛ مریم السادات اخباری