نویسنده = جلائیان، برهان
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و پیاده سازی سیستم شبکه ای امنیت، نظارت وحفاظت ملی

دوره 10، شماره 37، بهار 1387، صفحه 125-145

حسین مهربان جهرمی؛ برهان جلائیان؛ عباس مهربان جهرمی؛ محسن مصلی نژاد