نویسنده = سبط، محمد حسن
تعداد مقالات: 1
1. مهندسی مجدد فرایندهای نظام برنامه¬ریزی و کنترل پروژه در پروژه های انبوه سازی صنعت ساختمان

دوره 9، شماره 35، پاییز 1386، صفحه 103-136

محمود گلابچی؛ حسین نقاش طوسی؛ محمد حسن سبط