نویسنده = توفیقی داریان، جعفر
تعداد مقالات: 1
1. آسیب‌شناسی مبانی ارتباط دانشگاه و صنعت

دوره 9، شماره 34، تابستان 1386، صفحه 1-25

جعفر توفیقی داریان