نویسنده = صالحی، صبا
تعداد مقالات: 1
1. اولین آزمایشگاه مجازی و از راه دور ایران برای مهندسان کنترل: طراحی و اجرا

دوره 9، شماره 34، تابستان 1386، صفحه 57-76

علی اکبر صفوی؛ صبا صالحی؛ مهسا معتمدی؛ احسان کیخا؛ سید وحید نقوی؛ حسین غفاری