نویسنده = احمدی ترشیزی، حسن
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ارتباط بین دانشگاه، صنعت و دولت از یک دیدگاه سیستمی

دوره 9، شماره 34، تابستان 1386، صفحه 115-131

حسن احمدی ترشیزی؛ جاوید نوبخت