نویسنده = امیری، صولت
تعداد مقالات: 1
1. اعتبار همزمان بین ابعاد شغلی و عملکرد با استعداد مهندسان شرکت اتومبیل سازی سایپا

دوره 9، شماره 34، تابستان 1386، صفحه 133-148

حمید رضا عریضی؛ منوچهر سلطانی؛ صولت امیری؛ نسیم سلطانیان