نویسنده = شیرانی، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. ضرورت تحول در آموزش مهندسی مکانیک

دوره 9، شماره 33، بهار 1386، صفحه 25-50

ابراهیم شیرانی