نویسنده = صالحی، منوچهر
تعداد مقالات: 1
1. گوناگونی آموزشی مهندسی مکانیک

دوره 9، شماره 33، بهار 1386، صفحه 87-123

محمود شاکری؛ محمد حسین یاس؛ محمد محمدی اقدم؛ منوچهر صالحی