نویسنده = قنبری، فرزاد
تعداد مقالات: 1
1. شناخت ساختار آموزش کارشناسی مهندسی مکانیک درایران و مقایسه آن با برخی دانشگاه‌های جهان

دوره 9، شماره 33، بهار 1386، صفحه 125-158

مجید صفار اول؛ مینا روحانی؛ امیر حسین قاسمی؛ فرزاد قنبری؛ وحید فخاری؛ فریدالدین بهزاد؛ وحید نظری