نویسنده = باقری، ابوالفضل
تعداد مقالات: 1
1. نگاه تکنولوژی محور به سازمان: ارتقای رویکرد منبع محور در عصر دانش

دوره 8، شماره 32، زمستان 1385، صفحه 51-63

منوچهر منطقی؛ مزدک جباری؛ ابوالفضل باقری