نویسنده = عزیزیان، کیان
تعداد مقالات: 3
1. گسترش دوره‌های دکترای مهندسی و اهمیت روش تحقیق

دوره 8، شماره 29، بهار 1385، صفحه 97-114

محمود یعقوبی؛ کیان عزیزیان


2. ویژگی های اجتماعی مهندسان در صنعت

دوره 6، شماره 22، تابستان 1383، صفحه 45-57

محمود یعقوبی؛ مهدی بهادری نژاد؛ کیان عزیزیان


3. اخلاق در حرفه مهندسی، درسی برای دانشجویان مهندسی

دوره 5، شماره 20، زمستان 1382، صفحه 9-22

محمود یعقوبی؛ مهدی بهادری نژاد؛ کیان عزیزیان