نویسنده = آزادی یزدی، احسان
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از بسته نرم افزاری در آموزش درس کنترل خودکار

دوره 17، شماره 68، زمستان 1394، صفحه 69-88

نگین نیک افروز؛ احسان آزادی یزدی