نویسنده = رفیع پور، ابوالفضل
تعداد مقالات: 1
1. نقش بازتاب قبل از عمل، حین عمل و بعد از عمل در حل مسئله ریاضی دانشجویان مهندسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1398

فریبا فیروزیان؛ سهیلا فیروزیان؛ محمدرضا فدایی؛ ابوالفضل رفیع پور