نویسنده = پنجه شاهی، محمد حسن
تعداد مقالات: 1
1. مهندسی شیمی و انرژی

دوره 2، شماره 8، زمستان 1379، صفحه 55-70

محمد حسن پنجه شاهی