نویسنده = بختیاری نژاد، فیروز
تعداد مقالات: 2
1. توسعه فناوری در کشور با بازبینی برنامه درسی رشته های مهندسی

دوره 18، شماره 70، تابستان 1395، صفحه 21-36

فیروز بختیاری نژاد؛ ناهید شیخان


2. نقش شناسائی شاخصهای ارزیابی فناوری در توسعه آموزش های مهندسی

دوره 16، شماره 63، پاییز 1393، صفحه 25-38

ناهید شیخان؛ فیروز بختیاری نژاد